Podniky a partneri

Fotogaléria Trafačka

Trafačka kaviareň a bar, budova bývalej transformátorovej stanice, ktorú založil nitriansky fotograf František Kolář v roku 2009, poskytuje výstavný priestor významným protagonistom fotografického umenia a otvára dvere súčasným talentovaným fotografom, ktorým učarila fotografia. Výstavný priestor v prízemí trafostanice je myšlienkovo prepojený s podkrovím budovy, kde sa nachádza ateliér zameraný na prácu s historickou fototechnikou. Trafačka je priestor s celoročnou dramaturgiou zameranou na všetky druhy alternatívneho umenia. Dáva priestor miestnym iniciatívam na stretávanie sa, mimovládnym organizáciám na organizovanie vlastných podujatí, stredným a vysokým školám na aplikovanie ich projektov do praxe ako aj tvorí vlastný program s dramaturgiou. História budovy: 1911 - Započatie výstavby trafostanice 1915 - Spustenie trafostanice a distribúcia elektrického prúdu 1974 - Elektrárne prerušili prevádzku trafostanice 1988 - Vydané búracie povolenie 2006 - Nasťahovanie redakcie týždenníka Pardon 2007 - Spustenie ateliéru v podkroví 2009 - Prvá výstava (koniec júna) 2011 - Otvorenie kaviarne 2012 - Založenie občianskeho združenia Galéria Trafačka.

Kontakt

Janka Kráľa 2741/65, 949 01 Nitra 0915482480