Naši maliari

Mgr. Júlia Vuľchová MSc.

Čaute, ja som July, zakladateľka PaintPeople. Mám vyštudované dve vysoké školy v zahraničí v odboroch ekonómia a manažment. Očividne ma baví riadiť a organizovať veci. 😉 Na VŠVU som sa zdržala iba 1 rok, napriek tomu maľujem od malička a ako vidíte inklinujem k realizmu až hyperrealizmu. Skoro všetky moje diela sú maľované olejovými farbami. Avšak v poslednej dobe, hlavne odkedy robím PaintPeople, môj štýl sa uvolnil a rada experimentujem s akrylovým abstraktom. Vo voľnom čase sa venujem športu a cudzím jazykom. Na PaintPeople ma najviac baví rozvoj spoločnosti a to, že vďaka PaintPeople tak veľa ľudí pre seba objavilo maľbu. Pomáhame ľuďom posúvať svoje hranice, spoznávať svoje možnosti a odbúravať strach. 🤩