Rozvrh

Zlaté Plachetnice

Voľné

Namaľujte si štýlový obraz na štvorcové plátno prémium kvality s použitím zlatej a striebornej farby. 🤩

Maľujeme na plátno 320g/m2 na drevenom podráme 2cm rozmerom 40x40cm.

Maľovanie vedie Mgr. July Vuľchová MSc. a pomáhať vám bude Bc. Miška Horňáková.

Maľujeme v interiéri kaviarne Coffee Tree Friends. V cene vstupenky máte prácu 2 profi maliarov, všetky maliarske pomôcky prémium kvality, 1 nápoj (víno alebo nealko) a občerstvenie. Výsledný obraz vám ostáva.

ODHLÁSENIE z podujatia podľa našich VOP je možné najneskôr 48h pred začiatkom podujatia. V opačnom prípade vám vstupenka prepadá. Oznámiť neprítomnosť je potrebné CEZ MAIL na: info@paintpeople.sk. 

Od 26. februára v súlade s nariadeniami vlády sa môžete zúčastniť našich podujatí aj bez očkovania, testovania či prekonania. Tešíme sa na vás! 😊

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny miesta, času, programu a podmienok vstupu na podujatia. O uvedených zmenách bude účastníkov podujatia informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Ďakujeme za pochopenie.

04.06.2022 o 15:30
trvanie 2,5h vrátane 20 min prestávky
Coffee Tree Friends, Palárikova 1
V cene máte pohár vínka alebo nealko a malé občerstvenie.
Zlaté Plachetnice Cena Množstvo Spolu
Event pre jednu osobu 33,50
33,50