Rozvrh

Zimné Ráno

Voľné
Presne týždeň pred Vianocami si namaľujeme mrazivé slnečné ráno. Zobudíte sa a vidíte pred sebou zasneženú krajinku, cítite tú vôňu zimného vzduchu? ☀️❄️
Maľujeme na plátno 320g/m2 na drevenom podráme 2cm rozmerom 30x40cm.
Maľovanie vedie Mgr. Art. Lucka Žitnayová a pomáhať vám bude Bc. Miška Kacsiová.
Maľujeme v interiéri apartmánového hotelu Venturian Residences. V cene vstupenky máte všetky maliarske pomôcky, 1 nápoj (víno alebo nealko) a občerstvenie. Výsledný obraz vám ostáva.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny miesta, času, programu a podmienok vstupu na podujatia. O uvedených zmenách bude účastníkov podujatia informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Vstup na podujatia PaintPeople povolený len pre osoby v režime OP – (očkovaní, po prekonaní ochorenia).

Pri vstupe na podujatie sú účastníci povinní sa preukázať:

OČKOVANÉ OSOBY 

– potvrdením o očkovaní

OSOBY PO PREKONANÍ OCHORENIA
– potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Ďakujeme za pochopenie.

17.12.2021 o 17:30
trvanie 2h vrátane 20 min prestávky
Venturian Residences, Ventúrska ulica vo dvore 268/3
V cene máte pohár vínka alebo nealko a malé občerstvenie.
Zimné Ráno Cena Množstvo Spolu
Event pre jednu osobu 24,80
24,80