Rozvrh

Modrá Lúka – OTP

Vypredané

Kombinácia žiarivej modrej a horčicovej vám urobí nie len deň, ale aj celý rok, keď budete mať tento obraz doma! Namaľujte si jeden z našich najpopulárnejších námetov. 💙💛

Maľujeme na plátno rozmerom 30x40cm.

Maľujeme na terase podniku Ten!podnik na Štefánikovej ulici v Trnave. V cene vstupenky máte všetky maliarske pomôcky, 1 nápoj (víno alebo nealko) a občerstvenie. Výsledný obraz vám ostáva.

V prípade dažďa sa presunieme do interiéru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny miesta, času, programu a podmienok vstupu na podujatia. O uvedených zmenách budee účastníkov podujatia informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Vstup na podujatia paintpeople povolený len pre osoby v režime OTP – (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia).

Pri vstupe na podujatie sú účastníci povinní sa preukázať:

OČKOVANÉ OSOBY 
– potvrdením o očkovaní 

TESTOVANÉ OSOBY
– negatívnym výsledkom testu PCR alebo LAMP na ochorenie COVID -19 nie starším ako 72 hod. od odberu, alebo
– negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hod. od odberu.

OSOBY PO PREKONANÍ OCHORENIA
– potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Ďakujeme za pochopenie.

26.09.2021 o 16:30
trvanie 2h 30 min vrátane 20 min prestávky
Ten!podnik, Štefánikova 108, 917 01 Trnava
V cene máte pohár vínka alebo nealko a malé občerstvenie.
Modrá Lúka – OTP Cena Množstvo Spolu
Event pre jednu osobu 29,00
29,00