Rozvrh

Krásna Neznáma – OTP

Voľné

Asi každá z nás si kedysi čarbala postavičky a tváre do zošita počas hodiny alebo prednášky. Teraz máte možnosť vlastnoručne namaľovať realistickú ženskú tvár. Precíťte rozdiel!😃👸🏻

Maľujeme na plátno rozmerom 30x40cm.

Maľujeme v interiéri apartmánového hotelu Venturian Residences. V cene vstupenky máte všetky maliarske pomôcky, 1 nápoj (víno alebo nealko) a občerstvenie. Výsledný obraz vám ostáva.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny miesta, času, programu a podmienok vstupu na podujatia. O uvedených zmenách bude účastníkov podujatia informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Vstup na podujatia PaintPeople povolený len pre osoby v režime OTP – (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia).

Pri vstupe na podujatie sú účastníci povinní sa preukázať:

OČKOVANÉ OSOBY 

– potvrdením o očkovaní

TESTOVANÉ OSOBY
– negatívnym výsledkom testu PCR alebo LAMP na ochorenie COVID -19 nie starším ako 72 hod. od odberu, alebo
– negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hod. od odberu.

OSOBY PO PREKONANÍ OCHORENIA
– potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Ďakujeme za pochopenie.

26.10.2021 o 17:30
trvanie 2h 20 min vrátane 20 min prestávky
Venturian Residences, Ventúrska ulica vo dvore 268/3
V cene máte pohár vínka alebo nealko a malé občerstvenie.
Krásna Neznáma – OTP Cena Množstvo Spolu
Event pre jednu osobu 31,00
31,00