Rozvrh

Anjel Strážny

Voľné

Namaľuj si svojho Anjela – bude ťa strážiť vo dne i v noci. 🥰👼🏻 Môžeš si namaľovať tento obraz aj v iných farbách.

Maľujeme na plátno 320g/m2 na drevenom podráme 2cm rozmerom 30x40cm. Môžete maľovať na väčšie plátno za príplatok. Ak si prosíte väčšie plátno, napíšte nám e-mail po dokončení objednávky a vybavíme to.

Maľovanie vedie Bc. Miška Horňáková a pomáhať vám bude Mgr. Art. Lucka Žitnayová.

Maľovať budeme na terase podniku Divný Janko. V cene vstupenky máte prácu dvoch profi maliarok, všetky maliarske pomôcky prémium kvality, 1 nápoj (víno alebo nealko) a občerstvenie. Výsledný obraz vám ostáva.

ODHLÁSENIE z podujatia podľa našich VOP je možné najneskôr 48h pred začiatkom podujatia. V opačnom prípade vám vstupenka prepadá. Oznámiť neprítomnosť je potrebné CEZ MAIL na: info@paintpeople.sk. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny miesta, času, programu a podmienok vstupu na podujatia. O uvedených zmenách bude účastníkov podujatia informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Ďakujeme za pochopenie.

06.07.2022 o 17:30
trvanie 2,5h vrátane 20 min prestávky
Divný Janko, Jozefská 2991/2
V cene máte pohár vínka alebo nealko a malé občerstvenie.
Anjel Strážny Cena Množstvo Spolu
Event pre jednu osobu 33,50
33,50