Rozvrh

Alcohol Ink

Voľné

Vyskúšajte si populárnu techniku – alkoholový atrament – teraz navyše aj so zlatom. Vytvoríte si vkusné abstraktné vzory vo farebnosti podľa vášho výberu. 🤩

Maľujeme na syntetický papier rozmerom 30×40 cm.

Maľovanie vedie Mgr. Júlia Vuľchová.

Maľujeme v interiéri kaviarne PalEta. V cene vstupenky máte prácu profi maliarky, všetky maliarske pomôcky prémium kvality, 1 nápoj (víno alebo nealko) a občerstvenie. Výsledný obraz vám ostáva.

ODHLÁSENIE z podujatia podľa našich VOP je možné najneskôr 48h pred začiatkom podujatia. V opačnom prípade vám vstupenka prepadá. Oznámiť neprítomnosť je potrebné PROSTREDNÍCTVOM MAILU NA: info@paintpeople.sk. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny miesta, času, programu a podmienok vstupu na podujatia. O uvedených zmenách bude účastníkov podujatia informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Ďakujeme za pochopenie.

18.09.2022 o 15:30
trvanie 2h 20 min vrátane 20 min prestávky
PalEta, Starohájska 8180
V cene máte pohár vínka alebo nealko a malé občerstvenie.
Alcohol Ink Cena Množstvo Spolu
Event pre jednu osobu 33,50
33,50