Podniky a partneri

Národný Trust – Víkend Otvorených Parkov a Záhrad

Národný Trust n.o. sa od roku 1996 usiluje o záchranu a citlivé využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva našej krajiny. V rokoch 2007, 2008 a 2011 až 2019 úspešne zrealizovali jedenásť ročníkov kultúrno-vzdelávacieho podujatia s názvom „Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy“ od roku 2012 sa podujatie rozrástlo aj do iných miest a obcí na Slovensku pod upraveným názvom „Víkend otvorených parkov a záhrad“. Tento rok do programu podujatí sme boli zaradení aj my. 😃 Podrobnú Informáciu o víkende otovrených parkov a záhrad si môžete pozrieť na stránke: www.vopz.sk.