Naši maliari

Mgr. Art. Karin Langová

Moje meno je Karin. Pochádzam zo stredného Slovenska a do Bratislavy ma priviedlo štúdium na VŠVU. Štúdium maľby som ukončila v roku 2021 a v Bratislave som už zostala. Po škole som začala pracovať na prezentácii a zviditeľňovaní svojej tvorby, keďže maľba je jediné čomu sa chcem venovať aj v budúcnosti. V tvorbe som si prešla viacerými polohami od realizmu, figurálnych námetov cez krajinomaľbu až po abstrakciu. V abstrakcii sa zaoberám zobrazovaním vrstvených fragmentov vlastných spomienok a prežitých situácií. Rozpoznateľným prvkom mojich malieb je výrazná farebnosť. Moje diela ste mohli vidieť na niekoľkých výstavách na Slovensku. V maľbe sa chcem naďalej rozvíjať a zdieľať svoje schopnosti aj v Paint people.
Zobraziť ďalšie